САЛХИТ 11-Р СУРГУУЛИЙН 12-Р АНГИЙН СУРГАЧДАД СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

0
8362

Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь 2019 онд “Танд ойрхон, найрсаг үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд нийгмийн даатгалын үйлчилгээг явуулын байдлаар зохион байгуулж “Танд зөвлөн тусалъя” аянг зарлан малчны хот, айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагад хүрч үйлчлэх зорилт тавин ажиллаж байна.
Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч М.Ганболд нь Татварын хэлтсийн байцаагч Д.Өөдөс, Иргэний бүртгэлийн мэргэжилтэн А.Очмаа нартай хамтран 2019 оны 05 сарын 29-ны өдөр Салхит багийн Ахмадын зөвлөлийн байранд ахмадуудтай уулзалт Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгч хамтдаа өглөөний дасгал хийлээ.
Мөн Салхит 11-р сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчдад жил болгон уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Нийгмийн даатгал таны амьдралд” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 05 сарын 29-ны өдөр хйилээ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here