Жайка Шинрай төслийн хүрээнд Японы тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог яналт шалгалт, дотоод аудитын тасгийн дарга Д.Сэлэнгэ танилцуулж, мэдээлэл хийв

0
18699

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасгийн дарга Д.Сэлэнгэ нь Жайка Шинрай төслийн хүрээнд Япон улсад 2019 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 01-ны хүртэлх хугацаанд Японы тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо, цаасан мэдээллийг цахимжуулах, сургалт хөгжүүлэлт, актуар тооцоололын талаар сургалтанд хамрагдлаа. Сургалтын явцад олж авсан мэдлэг, туршлагаа хамт олондоо танилцуулж мэдээлэл хийн, цаашид хэлтсийн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх боломжийн талаар санал бодлоо солилцлоо.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here