ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

0
5671

Төрийн албаны зөвлөлийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2021 оны 01
дүгээр сарын 11-ний өдрийн 02 тоот албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1, 2.3-т заасныг үндэслэн Дархан-Уул аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дараах албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. http://csc.gov.mn/s/35/534

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here