“Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио” дугаргалаа.

0
590

2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр Хэлтсийн гамшгаас хамгаалах албаны гишүүд болон ОБГазрын ахлах ахлагч Ч.Нямбаяр нар байгууллагын хэмжээнд гарч болох аливаа гамшиг, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг ханган ажиллаж,холбогдох төлөвлөгөөний дагуу нийт ажилчдад гамшгийн үед авах арга хэмжээний талаар танилцууллаа.


МУ-ын Засгийн газрын 2011 оны 339, 340 дүгээр тогтоолоор “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио” 2017 оны 3 дугаар сарын 24-ны 16.00 цагаас дуугарлаа.
Жил болгоны энэхүү арга хэмжээний үеэр дээрх дохиололын дуу чимээ тус хэлтсийн барилгын дотор сонсогддоггүй тул хэлтсийн гамшигаас хамгаалах алба хэлтэс дотор өрөө болгонд байрлуулсан спикерээр болон дохиолол нэмэлтээр дугаргалаа.

     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here