Дархан-Уул аймгийн багийн засаг дарга нартай байгууллаа.

0
585

Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэнд,Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь Монгол Улсын Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2.2, 8.3- т “малчин, ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэдийг баг, хорооны засаг дарга хариуцаж даатгагчтай байгуулсан гэрээний дагуу Эрүүл мэндийн даатгалд бүрэн хамруулах үүрэгтэй” гэж заасны дагуу малчид, ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэдийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах гэрээг Дархан-Уул аймгийн багийн засаг дарга нартай байгууллаа. Мөн Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль, түүнтэй холбоотой тушаал, шийдвэр, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний талаар болон НД-ын хууль, түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүдийн талаар сургалт хийж, мэдээлэл өглөө. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here