Home Blog Page 3

“ШИНЭ ЭРИН-ЗАЛУУЧУУД-БОЛОВСРОЛ” СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ.

Докторант Р.Батжаргал Залуучуудын боловсролын түвшин шинэ зуунд ямар байх, өнөөгийн Монголын боловсролын чиг хандлагын талаар хэлтсийн нийт байцаагч, ажилтнуудад сургалт хийлээ. Сургалтанд нийт 36...

ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО MNS ISO 9000:2017 СТАНДАРТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Тус хэлтэс нь үйл ажиллагаандаа 2015 оноос эхлэн Чанарын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 9000:2017 стандартыг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний...

“Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг”

“Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг” улсын хэмжээнд нэгэн зэрэг зохион байгуулагдаж байна. Дархан-Уул аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс , Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газараас...

“Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг улсын хэмжээнд зохион...

Өнөөдөр буюу 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10-17 цагт “Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг улсын хэмжээнд зохион байгуулна. Нийгмийн даатгалын...

Нийгмийн даатгалын “ЯВУУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-г эхлүүллээ.

Иргэд даатгуулагчид нийгмийн даатгалын үйлчилгээг, хуулийн зөвлөгөө, мэдээлэл авах хүсэлтэй ч цаг завгүйн улмаас хойшлуулсаар, тусламж үйлчилгээ авах боломжоо хязгаарласаар байдаг. Тэгвэл нийгмийн даатгалын үйлчилгээг...

Үнийн санал авах урилга

Дархан-Уул аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтыг явуулах мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг сонгон шалгаруулах...

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН АЖИЛТАЙ ТАНИЛЦАВ.

Дархан-Уул аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын “ Хүний хөгжил, нийгмийн  бодлого хяналтын хороон” –ны төлөөлөгчид Нийгмийн даатгалын хэлтсийн ажилтай танилцав. Хуралд тус хорооны дарга Х.Батжаргал, Төлөөлөгч...

Хяналт шалгалтын байцаагч нар сургалтад хамрагдав.

Дархан-Уул аймгийн Прокурорын газраас төрийн байгууллагуудын зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтнуудад  “Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааг явуулахад анхаарах асуудлууд” сэдэвтэй сургалтыг зохион байгуулан...

Цахим хурал болов.

Тэтгэмжийн даатгалын сан болон ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас олгосон тэтгэмжийн тогтоолт олголт, сангийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн үндэслэлийг шалгах ажлыг салбарын хэмжээнд зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан ажлын...

Нэмэлт мэдээлэл