Home Blog Page 33

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн багш, ажилтан албан хаагчдад сургалт явууллаа.

2017 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр ЭМНДХ-ээс Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн багш, ажилтан албан хаагчдад Эрүүл мэнд болон Нийгмийн даатгалтай холбоотой хууль...

Нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээг танд ойртууллаа.

Нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээг танд ойртууллаа. Нийгмийн даатгалын цахим машинаар олгож буй 4 төрлийн лавлагаа, тодорхойлолтыг иргэд, даатгуулагч, ажил олгогч нарт ойртуулж, илүү хүртээмжтэй хүргэх...

Зорилтот бүлгийн иргэдэд үнэ төлбөргүй Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр олгон ажиллаж...

Эрүүл мэндийн даатгалын байцаагч, хамт олны санаачлагаар Нийгмийн тусламж үйлчилгээ зайлшгүй шаардлагатай зорилтот бүлгийн иргэдэд үнэ төлбөргүй Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр олгон ажиллаж байна. Мөн...

Хонгор сумын ЗДТГазрын ажил олгогч, нягтлан бодогч нарт сургалт явууллаа.

Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын Засаг Даргын Тамгын газарт ажил олгогч, нягтлан бодогч нарт 2017 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр Эрүүл мэнд,Нийгмийн даатгалын тухай...

ЭРҮҮЛ МЭНД,НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛ МАНАЙ АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА.

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга Д. Зоригт болон зөвлөлийн гишүүд 2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр тус хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцаж,...

“Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм” сэдвээр сургалт явууллаа.

ЭМНДХ-ийн Ёс зүйн асуудал эрхэлсэн зөвлөлөөс "Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм", "Нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтнуудын ёс зүйн дүрэм", мөн "ЭМНД-ын байгууллагын байцаагч...

“Захиргааны ерөнхий хууль” сэдвээр сургалт явууллаа.

2017 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр 14 цагт Дархан-уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс " Захиргааны ерөнхий хууль" сэдвээр шүүгч Нарантуяа...

Хонгор сумын байцаагч М.Ганболд Салхит ЦХАнгийн галын хэсэгт сургалт явууллаа.

Тус хэлтсийн Хонгор сумын байцаагч М.Ганболд 2017 оны 04 дугаар сарын 12нд Салхит 3 дугаар багт байрлах Төмөр замын цэрэгжүүлсэн хамгаалалт ангид Нийгмийн даатгалын...

Дархан Дулааны Сүлжээ ХК-ны ажилтан албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа.

2017 оны 3 дугаар сарын 24-ны өдөр ЭМНДХ-ээс Дархан Дулааны Сүлжээ ХК-ны ажилтан албан хаагчдад Эрүүл мэнд болон Нийгмийн даатгалтай холбоотой хууль тогтоомж, түүнд...

Нэмэлт мэдээлэл