Home Blog Page 34

Цайны цаггүйгээр ажиллаж байна.

ЭМНДЕГ-аас 2017 оныг "Эерэг харилцаа-чанартай үйлчилгээ"-ний жил болгосонтой холбогдуулан Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэнд Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн саналын дагуу цайны цаггүйгээр...

Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 | IAAC.MN

https://www.iaac.mn/news/471?menu=110#.WNoSSXq279o.facebook

Хамтран байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд сургалт зохион байгууллаа.

Дархан-уул аймгийн Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний танхимтай хамтран байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын хууль...

Бүх нийтийн цэвэрлэгээ

Тус хэлтсийн 21 байцаагч ажилчид 2017 оны 04 дүгээр сарын 4-ны өдөр нийтийн цэвэрлэгээнд гарч, 10-р багт байрлах өөрийн байрнаас эргэн тойрны 50м орчмын...

“Менингококкт халдвар, шинж тэмдэг,урьдчилан сэргийлэлт”

Дархан-Уул аймгийн засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн 02 тоот албан даалгавар, Дархан сумын засаг даргын А/93 тоот захирамжийг дагуу “Менингококкт...

Тэтгэврийн хяналт шалгалт тогтоолт шалгах аян

Тэтгэврийн хяналт шалгалт тогтоолт шалгах аян

Хэтийн зорилго

Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно.

Эрхэм зорилго

Бид ДААТГУУЛАГЧИЙНХАА итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ.

Веб сайт шинэчлэгдлээ.

Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэнд,Нийгмийн даатгалын хэлтсийн веб сайт шинэчлэгдлээ.

Нэмэлт мэдээлэл